ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

นักศึกษาม.เกริกร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการและประธานสหกรณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำกัด

วันนี้ 11 ธ.ค. 64 เวลา 07.00-10.00 น. ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริกนำเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 23 คน ร่วมทีมปฎิบัติภารกิจเป็นกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการและประธานสหกรณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำกัด 

โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกให้ได้ประสบการณ์จริงค่ะ

#ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ #งานพาร์ทไทม์ #DekKrirk #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทายาลัยเกริก

Share: