ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

ม.เกริก ร่วมอบรม “กรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่”

์NEW_1_06_22
ม.เกริก ร่วมอบรม "กรุงเทพฯ : มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่"

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “กรุงเทพฯ มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์แครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวเปิดการอบรม และแสดงปฐกถาพิเศษ : การรวมพลังเครือข่าย เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ มหานครต้นแบไร้ควันบุหรี่ โดย คุณปัฐชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร

ต่อด้วยการอบรมรอบรู้เรื่องยาสูบ ภัยร้ายใกล้ตัว และการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในเชิงรุก ให้ประสบผลสำเร็จ โดยนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัฐ กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ทั้งนี้ สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก โดย คุณพลวัฒน์ เร่งรีบ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และการกีฬา พร้อมด้วยคุณสมัครชัย เปลี่ยนเดชา หัวหน้างานกิจกรรมและกีฬา เข้าร่วมการทำกิจกรรมกลุ่ม ออกแบบแผนปฏิบัติการ สร้างเขต… ไร้ควันบุหรี่ โดยนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส และคณะวิทยากร พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการ

#’งานกิจกรรมนักศึกษา #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #กรุงเทพมหานคร

Share: