ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 970 5820 ต่อ 336

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

สารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565

” รู้ทันโลก 7 เรื่องเทคโนโลยีที่คนวัยทำงานควรศึกษา เพื่อประโยชน์ในอนาคต กับข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565 ” กับวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Share: