ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

โครงการเด็กเกริกฝึกอาชีพอิสระ 2564

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้เล็งเห็นความในการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุ    มีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดปัญหาการว่างงาน  โดยโครงการ Dek Krirk ฝึกอาชีพอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเกริก และผู้ที่สนใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้

ครั้งที่ 1   วันที่ 5 เมษายน 2564 ฝึกทำพวงกุญแจเดคูพาจ

ครั้งที่ 2   วันที่ 26 เมษายน 2564 ฝึกเพ้นท์กระเป๋าผ้า

        กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ ที่มีแนวคิดจากการฝึกทักษะให้ก่อความชำนาญ และสามารถนำไปปฏิบัติจนก่อให้เกิดรายได้การผู้อบรม จำต้องมีพื้นฐานความรู้ที่หลากหลายกิจกรรมเพื่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

ครั้งที่ 1   วันที่ 5 เมษายน 2564 ฝึกทำพวงกุญแจเดคูพาจโดยมีขั้นตอนประดิษฐ์ “พวงกุญแจเดคูพาจ” วิทยากรโดย

1. ทากาวที่พวงกุญแจที่เตรียมไว้

2. เลือกลายเดคูพาจ และตัดให้พอดีกับขนาดพวงกุญแจ

3. ลอกกระดาษให้เหลือชั้นเดียว และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดๆ กดแนบกับพวงกุญแจ พร้อมเป่าพวงกุญแจให้แห้ง

4. ทาน้ำยาเคลือบ และเป่าให้แห้ง (2 รอบ)

5. จะได้พวงกุญแจเดคูพาจตามสไตล์ของคุณ

ครั้งที่ 2   วันที่ 26 เมษายน 2564 ฝึกเพ้นท์กระเป๋าพ้า

ภายในกิจกรรมได้รับความสนใจทั้งนักศึกษา และบุคลากรที่มาร่วมเพ้นท์กระเป๋าผ้ากันอย่างสนุกสนาน

ชมสรุปโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/Krirk.StudentAffairs/videos/188049433160927

Share: