ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

โครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปี 2564

โครงการ DEK KRIRK ฝึกอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • กิจกรรมประดิษฐ์สร้อยสายคล้องแมสลูกปัด
  • กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจหนัง
  • กิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าใส่เหรียญ

ในการจัดกิจกรรมครั้ง ได้รับเชิญวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระกรุงเทพมหานคร ที่จะมาสาธิต และส่งต่อความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก และผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก่อเกิดรายได้เพิ่มขึ้น

Share: