ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 2564

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน (จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์) เป็นโครงการฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสมัครงาน และการทำงาน ให้กับนักศึกษาก่อนจะก้าวสู่โลกของการทำงานจริง แบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ หลักสูตรการสื่อภาษาและการสัมภาษณ์งาน หลักสูตรการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก และหลักสูตรอิริยาบถและมารยาทสังคม โดยมีวิทยากรจากบริษัท Job Top Gun ละอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรสนับสนุน และดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

สรุปผลการอบรม ดังนี้

          ครั้งที่ 1 หัวข้อ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์                 9 กันยายน 2564        

วิทยากร โดย Job Top Gun จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 77 คน

 

          ครั้งที่ 2 หัวข้อ การสื่อภาษาและการสัมภาษณ์งาน           16 กันยายน 2564       

วิทยากร โดย Job Top Gun จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 61 คน

 

          ครั้งที่ 3 หัวข้อ การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก                 ตุลาคม 2564

วิทยากร โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 50 คน

 

          ครั้งที่ 4 หัวข้อ อิริยาบถและมารยาทสังคม                    28 ตุลาคม 2564         

วิทยากร โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม จำนวน 49 คน

 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 1/4

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นักศึกษา   โดย Job Top Gun ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95804400111?pwd=RGxEWGY3RVdKc29LeTZCcUxsOTRwZz09

Meeting ID: 958 0440 0111

Passcode: 659004

 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 2/4

หลักสูตร บุคลิกภาพและสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน   โดย Job Top Gun ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับการแต่งกายไปวันสัมภาษณ์งาน ชุดคำถามที่จะเจอในห้องสัมภาษณ์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำอย่างไร และบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่  16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96042529565?pwd=LzNocXEza0JVbUJqcGtrMk1UU2ZQZz09

Meeting ID: 960 4252 9565

Topic: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 3/4

หลักสูตร การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงกับในด้านบุคลิกภาพภายนอก เสื้อผ้า หน้า ผม เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96506563657?pwd=cldNQ3ZNci9mRzR4MVRSalFORmkvUT09

Meeting ID: 965 0656 3657

Passcode: 948236

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 4/4

หลักสูตร อิริยาบถและมารยาททางสังคม โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงกับในด้านบุคลิกภาพภายนอก ท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง เพื่อให้บุคลิกภาพดูดีทุกมุมมองก่อนสมัครงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96998878627…

Meeting ID: 969 9887 8627

Passcode: 801431

Share: