สารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565

” รู้ทันโลก 7 เรื่องเทคโนโลยีที่คนวัยทำงานควรศึกษา เพื่อประโยชน์ในอนาคต กับข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565 ” กับวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน