ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลาทำการ:

9:00 – 17:00 (จ.-ศ.) 

เบอร์ติดต่อ:

02 552-3500 ต่อ 346 หรือ 339

Facebook:

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

Jobs

Krirk Job Fairs 2022

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท Job Top Gun จำกัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 9 จัดโครงการ KRIRK Job Fairs 2022 (Online) ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกได้ทราบข้อมูลข่าวสารตำแหน่งว่างงานและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 2 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้สมัครงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยตรง ทั้งงาน Part Time แลt Full Time ในการดำเนินงาน โครงการ Krirk Jos Fairs (Online) จัดขึ้นในรูปแบบช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้ ผ่านโอเพ่นแชทไลน์ (line krirk job fair มีผู้เข้าร่วมจำนวน 144 ราย …

Krirk Job Fairs 2022 Read More »

Krirk Job Fair

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริก  ชวนน้องๆ ค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทดังมากมาย   ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ชวนน้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าที่ว่างงาน และผู้ที่สนใจ ค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทดังมากมาย ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ช่องทางออนไลน์ Facebook live : สำนักกิจการนักศึกษา และ ค้นหาตำแหน่งว่างงาน ในช่องทาง 📌KRIRK Job Fair โดยศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางานhttps://line.me/…/fI8E3aYvT0g6XazzcD6x3upfw5fJyWk1hNCC7…  #ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก

Krirk Job Fair

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริก ชวนน้องๆ ค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทดังมากมาย ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ชวนน้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าที่ว่างงาน และผู้ที่สนใจ ค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทดังมากมาย ในวัน 28 พฤศจิกายน 2563 ช่องทางออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิ๊กลิงค์ ค้นหาตำแหน่งว่างงาน ในช่องทาง 📌KRIRK Job Fair โดยศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน https://line.me/…/fI8E3aYvT0g6XazzcD6x3upfw5fJyWk1hNCC7… .#ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก

Krirk Job Fair

ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ชวนน้องๆ ค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทดังมากมาย ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ชวนน้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าที่ว่างงาน และผู้ที่สนใจ ค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทดังมากมาย ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ช่องทางออนไลน์ Facebook live : สำนักกิจการนักศึกษา และ ค้นหาตำแหน่งว่างงาน ในช่องทาง   📌KRIRK Job Fair โดยศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางานhttps://line.me/…/fI8E3aYvT0g6XazzcD6x3upfw5fJyWk1hNCC7…    #ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก